Chirurgia Ortognatyczna

To operacyjne leczenie w zakresie kości szczęki i żuchwy, którego celem jest przywrócenie proporcji i poprawa estetyki twarzy oraz uzyskanie satysfakcjonującego uśmiechu.
Zaburzeniom rozwojowym w zakresie kości szczęk towarzyszą nasilone wady zgryzu i wynikającego z tego zaburzenia czynności żucia, gryzienia, często mowy. Charakterystyczny jest również nieatrakcyjny uśmiech. Wszystkie te elementy mogą mieć wpływ na obniżenie jakości życia i poczucie komfortu, również w sferze społecznej i psychicznej.
Leczenie ortognatyczne oparte jest na ścisłej współpracy zespołu ortodonty i chirurga. W zdecydowanej większości przypadków odpowiednia ortodoncja przygotowuje pacjenta do operacji ortognatycznej. Kluczowym momentem całego procesu leczenia jest planowanie ortodontyczno-chirurgiczne, które należy przeprowadzić w poczatkowej fazie postepowania.
Cele współczesnego leczenia ortognatycznego:
  • poprawa warunków zgryzowych – uzyskanie optymalnego kontaktu zębów górnych i dolnych
  • poprawa proporcji i harmonii twarzy
  • utrzymanie lub zwiększenie przestrzeni w zakresie górnych dróg oddechowych – prewencja obturacyjnego bezdechu sennego (zespół OSA)
  • utrzymanie i świadomość zachowania zdrowia w zakresie stawu skroniowo-żuchwowego i układu narządu żucia

Cele współczesnego leczenia Ortognatycznego

prawidłowa czynność żucia i gryzienia – lepszy sen – poprawa estetyki twarzy

Estetyczna Chirurgia Ortognatyczna

Zespołowe Leczenie Ortodontyczno-Chirurgiczne

Inne

Kontakt

Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej “Promedion”

ul. Kazimierza Wóycickiego 4, 01-938 Warszawa 
Tel.: +48 22 835 16 12 
E-mail: biuro@klinikapromedion.pl

-

Gabinet Stomatologiczny „Na Długiej”

ul. Długa 27/1, 00-238 Warszawa 
Tel.: +48 22 831 33 55 
E-mail: gabinet@dluga27.pl

Techniki operacyjne

wad zgryzu